LPC233/2013
ID intern unic:  350189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  11.10.2013
privind modificarea şi completarea
Codului contravenţional al Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 707
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 37 alineatul (5), cuvintele „oficiul de executare” se substituie cu cuvintele „organul de probaţiune”.
    2. La articolul 38 alineatul (6), după cuvintele „angajaţi în bază de contract,” se introduce cuvîntul „minorilor,”.
    3. La articolul 61, sancţiunea se completează în final cu textul „aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.
    4. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu privire la petiţionare
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    5. La articolul 741 alineatele (1)–(5), sancţiunile vor avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    6. La articolul 743, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    7. La articolul 78:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 5 la 10 zile.”
    la alineatul (3), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.”
    8. La articolul 85 alineatul (2), cuvintele „care doreşte” se substituie cu cuvintele „care acceptă”.
    9. La articolul 87, în dispoziţie, cuvintele „ , chiar şi în cantităţi mici şi fără scop de înstrăinare” se substituie cu cuvintele „fără scop de înstrăinare, dacă fapta nu constituie infracţiune”.
    10. La articolul 89 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.” 
    11. La articolul 901 alineatul (2), dispoziţia va avea următorul cuprins:
    „(2) Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei sau pornografiei”.
    12. Articolul 107:
    la alineatul (1), în sancţiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 70”, iar textul „de la 30 la 150” se substituie cu textul „de la 50 la 100”;
    la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    13. Articolul 261:
    la alineatul (1), sancţiunea se completează în final cu textul „ , cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”;
    la alineatul (2), sancţiunea se completează în final cu textul „ , cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”.
    14. La articolul 262, sancţiunea se completează în final cu textul „ , cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”. 
    15. La articolul 356 alineatele (1) şi (2), în sancţiune, textul „de pînă la 60” se substituie cu textul „de la 40 la 60”.
    16. La articolul 357, în sancţiune, textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 15 la 30”.
    17. La articolul 364 alineatele (1)–(5), sancţiunile vor avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 20 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Igor CORMAN

    Nr. 233. Chişinău, 11 octombrie 2013.