HGC857/2013
ID intern unic:  350246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 857
din  31.10.2013
cu privire la Strategia naţională de dezvoltare
 a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 963
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” (se anexează).
    2. Ministerele, autorităţile administrative centrale şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia vor prezenta Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, anual, pînă la data de 1 februarie, informaţia despre executarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, conform competenţelor stabilite.
    3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va generaliza informaţia recepţionată şi va prezenta Guvernului, anual, pînă la data de 1 martie, raportul privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă acţiunile de rigoare pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”.
    5. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” şi Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 “Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – “Moldova electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336).

    PRIM-MNISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                        Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 857. Chişinău, 31 octombrie 2013.

   
strategia

    anexa nr.1

    anexa nr.2