HGC925/2013
ID intern unic:  350395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 925
din  20.11.2013
cu privire la modificarea şi completarea punctului 38
din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357
din 13 mai 2009
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1029
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 38 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera a), după cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne” se introduc cuvintele „ , echipelor mobile ale Serviciului Vamal”;
    la litera b), cuvintele „ , echipelor mobile ale Serviciului Vamal” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu
    Ministrul afacerilor interne                                                         Dorin Recean
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                            Vasile Botnari

    Nr. 925. Chişinău, 20 noiembrie 2013.