OMSC1314/2012
ID intern unic:  350402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1314
din  22.12.2012
privind modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr.189 din 22 iunie 2005
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1711
   În conformitate cu prevederile pct. 53 din Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art. 529) şi pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.06.2011
nr. 95, art. 458),
O R D O N:
   1. Punctul 23 al Instrucţiunii privind modul de completare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Ordinul nr.189 din 22 iunie 2005 „Cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical” se anulează.
   2. Direcţia asistenţă medicală primară (dna Tatiana Zatîc) va asigura suportul consultativ metodic necesar în vederea realizării prezentului ordin.
   3. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu, viceministru.

   MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                      Andrei USATÎI

   Nr. 1314. Chişinău, 22 decembrie 2012.