LPC255/2013
ID intern unic:  350451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 255
din  01.11.2013
pentru modificarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 29.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 276-280     art Nr : 762
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 110 alineatul (2), cuvintele „ , fără titlul de stat de folosinţă separată” din dispoziţie şi cuvintele „ , în ambele cazuri,” din sancţiune se exclud.
    2. La articolul 405 alineatul (3), cifrele „110–115,” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 255. Chişinău, 1 noiembrie 2013.