RMO276/2013
ID intern unic:  350504
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 276
din  29.11.2013
R E C T I F I C A R E
Publicat : 29.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 276-280     art Nr : 124
    Tabelul din anexa nr. 3, rîndul 3 “Pct. 12(2)”, rubrica “Valoarea compensaţiei sau a reducerii de tarif” din Hotărîrea ANRE nr. 406 din 25.02.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 1125) se rectifică după cum urmează:
    - cuvintele “Cmin = 20 lei/întrerupere” se substituie cu „Cmin = 20 lei/oră”;
    - cuvintele “Cmin = 200 lei/întrerupere” se substituie cu „Cmin = 200 lei/oră”;
    - cuvintele “Cmin = 500 lei/întrerupere” se substituie cu „Cmin = 500 lei/oră”.