HGC968/2013
ID intern unic:  350550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 968
din  04.12.2013
pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul
privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală
pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1071
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.296 din 16 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.80-81, art.347), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool de la 0,3 g/l pînă la 1,0 g/l în sînge şi de la 0,15 mg/l pînă la 0,5 mg/l în aerul expirat;
    b) cu grad avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool de 1,0 g/l în sînge şi de 0,5 mg/l în aerul expirat”.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                        Andrei Usatîi
    Ministrul afacerilor interne                                                          Dorin Recean

    Nr. 968. Chişinău, 4 decembrie 2013.