HGM976/2013
ID intern unic:  350562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 976
din  04.12.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1079
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                 Dorin Recean
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 976. Chişinău, 4 decembrie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 976
din 4 decembrie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, în nota la tabelul nr.1 după sintagma „Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare” se completează cu sintagma „Direcţia inspectare efectiv”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1064), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2, cifra „110” se substituie cu cifra „120”, cifra „2570” se substituie cu cifra „2590” şi cifra „6540” se substituie cu cifra „6510”;
    anexa nr. 2 se completează cu o nouă poziţie cu următorul cuprins: „Direcţia inspectare efectiv*”.