OSVC562/2013
ID intern unic:  350584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 562
din  22.11.2013
cu privire la completarea anexei nr.11 la
Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1771
    În conformitate cu prevederile secţiunii 2.8 şi anexa VI din Acordul “Compact”, cap.VII pct.24 al Hotărîrii Guvernului nr.949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de Acordul “Compact”,
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 se completează, după cum urmează:
    - după codul scutirii 505 se introduce un compartiment cu următorul conţinut:
CODURILE
facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei
în vigoare în cadrul procedurii vamale
„5300”, „5357”, „5371”,  „5753”, „5754”, „3153”, „3157 ”
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV
506

Secţiunea 2.8 şi anexa VI din Acordul “Compact”;

HG nr.949 din12.10.2010 Cap.VII pct.24

Scutiri aplicate la procedura de admitere temporară se extinde asupra FPM Moldova şi beneficiarului care importă mărfuri conform condiţiilor regimului vamal de admitere temporară şi sînt destinate pentru utilizare în cadrul Programului “Compact”, precum şi asupra persoanei fizice scutite care introduce echipament, mijloace de transport şi bunuri de uz casnic pentru utilizarea personală, încadrul Programului “Compact”


    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 562-O. Chişinău, 22 noiembrie 2013.