OSVC563/2013
ID intern unic:  350585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 563
din  25.11.2013
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu ”
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1772
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul unor bunuri nr.242 din 18.10.2013, Legii privind importul unor bunuri nr.243 din 25.10.2013, Legii privind importul unor unităţi de transport nr.244 din 18.10.2013, Legii privind importul unor bunuri nr.250 din 25.10.2013, Legii privind importul unor bunuri nr.251 din 25.10.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.262-267/728, 730, 732, 738, 740 din 22.11.2013),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu următoarele coduri de scutire:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV, TV, Acciz, TVA

040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
041
 
 
 
 
 

042
 
 
 
 
 

043
 
 
 
 

 044

Legea privind importul unor bunuri nr.242 din 18.10.2013

 
 
 
 
 
 
 


Legea privind importul unor bunuri nr.243 din 25.10.2013

 
 
 Legea privind importul unor unităţi de transport nr.244 din 18.10.2013

 
 
 
 
 Legea privind importul unor bunuri nr.250 din 25.10.2013
 
 
 
 

Legea privind importul unor bunuri nr.251 din 25.10.2013

Scutiri aplicate la importul de către Universitatea Tehnică a Moldovei a unui  tractor model HTZ7, număr de inventar 3671922, clasificat la poziţia tarifară 8701, donaţie a Universităţii Transilvania din Braşov, România, care este dezasamblat (părţi şi accesorii  conform anexei)şi a unui tramvai T4-CУ, număr de inventar 818, număr de fabricare 163102, anul fabricării 1974 (dezasamblat, fără motor), clasificat la poziţiile tarifare 8601-8603, procurat de la Întreprinderea comunală „Lvovelectrotrans”, fără drept de înstrăinare

 Scutiri aplicate la importul de către Universitatea Tehnică a Moldovei a unui observator astronomic cu control computerizat la distanţă al cupolei în complet cu un telescop Celestron C14 Edge HD şi cu o montură CGE PRO (conform anexei) şi a unui modul ADCS integrat al sistemului de control atitudine micro şi nanosateliţi MAI-200, fără drept de înstrăinare

Scutiri aplicate la importul de către Asociaţia obşteşti „Prezicere Divină” din s.Ciuciuleni, raionul Hînceşti a unui tractor de marca DEUTZ D4006 (cu numărul de identificare S000019BZ140195, anulfabricării 1995, clasificat la poziţia tarifară 8701, acordat de către Asociaţia „Aktiv Hilfe fur Kinder”din Italia, fără drept de înstrăinare

Scutiri aplicate la importul de către Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din s.Copceac, UTA Găgăuzia a 9 t de tablă şi bandă din cupru cu grosimea nu mai puţin de 6 mm, clasificate la poziţia tarifară 7409, procurate de la uzina metalurgică din or.Artemivsk (regiunea Doneţk), fără drept de înstrăinare

Scutiri aplicate la importul de către Primăria s.Copceac, UTA Găgăuzia a 600 m2 de plăci de marmură cu grosimea de 3 cm, clasificate la poziţia tarifară 2515, acordate de către Primăria or.Tatkavakli, Republica Turcia, fără drept de comercializare


    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 563-O. Chişinău, 25 noiembrie 2013.