DPC894/2013
ID intern unic:  350654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 894
din  05.12.2013
pentru modificarea Decretului Preşedintelui
 Republicii Moldova nr. 450-VII din 28 decembrie 2012
Publicat : 10.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 290     art Nr : 795
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă :
    Articol unic. - La articolul unic al Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 450-VII din 28 decembrie 2012 privind conferirea „Ordinului Republicii” unor deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea, cuvintele „ŞOIMARU Vasile” se exclud.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 894-VII. Chişinău, 5 decembrie 2013.