OМEC207/2013
ID intern unic:  350668
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 207
din  09.12.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 1832
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                         Valeriu LAZĂR

    Nr. 207. Chişinău, 9 decembrie 2013.

 
   anexa