OSVC5692013
ID intern unic:  350681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 569
din  28.11.2013
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 1837     Data intrarii in vigoare : 13.12.2013
    Întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea efectivului-limită şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal nr. 4 din 02.01.2007 şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 849 din 30.10.2013,
ORDON:
    1. Se exclude din anexa nr. 8 al Ordinului Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi  completarea  declaraţiei vamale în detaliu” nr. 346-O din 24.12.2009 următoarele puncte:

    1514         HÎRBOVĂŢ-ANINA
    2018         OCNIŢA intern
    2523         BASARABEASCA intern
    3027         CHIŞINĂU intern 1
    3013         ŞOLDĂNEŞTI intern
    3010         MATEUŢI (c/f)
    4504         LEOVA intern

    2. Se adaugă în anexa nr. 8 al Ordinului Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi  completarea  declaraţiei vamale în detaliu” nr. 346-O din 24.12.2009 următorul punct:

    0100        Post vamal electronic

    3. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Î.S. „Vamserv-inform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei dezvoltare informaţională.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 569-O. Chişinău, 28 noiembrie 2013.