LPC282/2013
ID intern unic:  350727
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 282
din  21.11.2013
pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001
 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 809
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În anexa nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările ulterioare, compartimentul „Raionul Leova” se modifică după cum urmează:
    la poziţia „Total localităţi”, cifrele „39” se substituie cu cifrele „40”;
    la poziţia „localităţi din componenţa satelor (comunelor)”, cifrele „36” se substituie cu cifrele „37”;
    poziţia „Sărata Nouă” va avea următorul cuprins: 
„Sărata Nouă
Sărata Nouă
Bulgărica”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 282. Chişinău, 21 noiembrie 2013.