LPC288/2013
ID intern unic:  350729
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 288
din  05.12.2013
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 811
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 248–251, art. 814), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 4119281,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4319281,8 mii lei, cu un deficit în sumă de 200000,0 mii lei.”
    2. Anexa nr. 1:
    compartimentul I:
    la poziţia „I. Venituri, total”, cifrele „4008425,8” se substituie cu cifrele „4119281,8”;
    la poziţia „3. Alte venituri”, cifrele „12000,0” se substituie cu cifrele „28000,0”;
    la poziţia „4. Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern”, cifrele „2047576,0” se substituie cu cifrele „2142432,0”;
    compartimentul II:
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifrele „4108425,8” se substituie cu cifrele „4319281,8”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifrele „3885639,9” se substituie cu cifrele „3955999,9”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele „5781,7” se substituie cu cifrele „90941,7”;
    la poziţia „3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)”, cifrele „35925,7” se substituie cu cifrele „40941,7”;
    la poziţia „4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale”, cifrele „131563,5” se substituie cu cifrele „181883,5”;
    compartimentul III:
    la poziţia „III. Deficit(-)”, cifrele „-100000,0” se substituie cu cifrele „-200000,0”;
    la poziţiile „1. Surse de finanţare” şi „2. Modificarea soldurilor la conturi”, cifrele „+100000,0” se substituie cu cifrele „+200000,0”.
    3. Anexa nr. 2:
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total”, cifrele „3885639,9” se substituie cu cifrele „3955999,9”;
    la poziţia “b) asistenţa medicală primară”, cifrele „1182267,5” se substituie cu cifrele „1192267,5”;
    la poziţia “c) asistenţa medicală specializată de ambulator”, cifrele „288757,5” se substituie cu cifrele „291213,0”;
    la poziţia “d) asistenţa medicală spitalicească”, cifrele „1940541,6” se substituie cu cifrele „1993446,1”;
    la poziţia “e) servicii medicale de înaltă performanţă”, cifrele „134635,2” se substituie cu cifrele „139635,2”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, total”, cifrele „5781,7” se substituie cu cifrele „90941,7”;
    la poziţia „Fondul măsurilor de profilaxie, total”, cifrele „35925,7” se substituie cu cifrele „40941,7”;
    la poziţia “b) realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire şi efectuarea screeningului privind unele maladii cu impact social deosebit”, cifrele „32225,7” se substituie cu cifrele „37241,7”;
    la poziţia „Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale”, cifrele „131563,5” se substituie cu cifrele „181883,5”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Igor CORMAN

    Nr. 288. Chişinău, 5 decembrie 2013.