HPC319/2013
ID intern unic:  350985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 319
din  20.12.2013
privind modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier,
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII
din 26 iunie 1996
Publicat : 03.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 1-3     art Nr : 7
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 57, art. 557), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 1, litera g) se completează în final cu textul „ , conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice responsabile de eliberarea lor”.
    2. La punctul 31, sintagma „Întreprinderea de Stat „Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională Transport Auto”.
    3. Punctul 33 va avea următorul cuprins:
    „33. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT şi taxele adecvate se virează zilnic şi integral pe conturile Agenţiei Naţionale Transport Auto. Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în partea ce nu vor forma bugetul anual al Agenţiei, se transferă în fondul rutier pînă la data de 20 decembrie a anului curent.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Igor  CORMAN

    Nr. 319. Chişinău, 20 decembrie 2013.