HGC1082/2013
ID intern unic:  350999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1082
din  30.12.2013
cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt secundar profesional
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1188
    În conformitate cu art.401 alin.(5) lit.b) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.85 alin.(1) şi (2) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind reorganizarea prin transformare a Liceului Profesional nr.1, mun.Chişinău, şi a Liceului Profesional nr.2, mun.Chişinău, în Şcoala Profesională nr.2, mun.Chişinău, şi, respectiv, Şcoala Profesională nr.3, mun.Chişinău.
    2. Ministerul Educaţiei va asigura condiţiile necesare pentru elevii înmatriculaţi în anii precedenţi (2011 şi 2012) în vederea finalizării studiilor liceale şi susţinerii examenelor de bacalaureat şi de calificare. Elevii înmatriculaţi în anul 2013 vor absolvi instituţiile respective în baza statutului de şcoală profesională.
    3. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile: „Liceul Profesional nr.1, mun.Chişinău” şi „Liceul Profesional nr.2, mun.Chişinău” se substituie cu poziţiile: „Şcoala Profesională nr.2, mun.Chişinău” şi, respectiv, „Şcoala Profesională nr.3, mun.Chişinău”.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                           Maia Sandu

    Nr. 1082. Chişinău, 30 decembrie 2013.