HGC1083/2013
ID intern unic:  351000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1083
din  30.12.2013
cu privire la completarea punctului 1 al Hotărîrii
Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1189
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 alineatul doi al Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul preuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „secundar profesional” se introduc cuvintele „ , inclusiv elevii din liceele profesionale pînă în anul 2015”.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                      Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 1083. Chişinău, 30 decembrie 2013.