OMEC221/2013
ID intern unic:  351011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 221
din  30.12.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1934
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                         Valeriu LAZĂR

    Nr. 221. Chişinău, 30 decembrie 2013.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.  221 din 30 decembrie 2013
 
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero

 
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

418.
Î.C.S. „DORALIN” S.R.L.
cod fiscal 1005600024734
Nr. 1/12 din 20 decembrie 2013
 
18.2
 
419.
F.C. „COSÎNZEANA” S.A.
cod fiscal 1002609000688

F/Nr. din 01 octombrie 2013

 
18.2
 
420.
„TEXACTIV” S.R.L.
cod fiscal 1013605001353
Nr. L-13/1 din 20 noiembrie 2013
 
18.2
 
421.
S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.
cod fiscal 1006600054332
Nr. 032/18 din 02 decembrie 2013
18.2
422.
S.C. „RIDIAGER-SV” S.R.L.
cod fiscal 1004611003275
Nr. 3-SC din 12 decembrie 2013
18.2