OSVC03/2014
ID intern unic:  351150
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 03
din  02.01.2014
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 56
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul unor obiecte de cult religios nr.296 din 12.12.2013 (Monitorul Oficial nr.312-314/857 din 31.12.2013),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu următoarele coduri de scutire:

    tabel

    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 03-O. Chişinău, 2 ianuarie 2014.