LPC310/2013
ID intern unic:  351186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 310
din  20.12.2013
pentru completarea articolului 111 din Codul muncii
al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Publicat : 21.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 14-16     art Nr : 30
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează după cum urmează:
    la litera b), după cuvîntul din paranteză „Crăciunul” se introduc cuvintele „pe stil vechi”;
    alineatul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Igor CORMAN

    Nr. 310. Chişinău, 20 decembrie 2013.