LPC318/2013
ID intern unic:  351240
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 318
din  20.12.2013
pentru modificarea articolului 123 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 48
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 123 alineatul (3) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, textul “consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei;” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 318. Chişinău, 20 decembrie 2013.