HGC23/2014
ID intern unic:  351260
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 23
din  20.01.2014
privind completarea Hotărîrii Guvernului
nr.381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 33
    În baza articolului 31 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În tabelul nr.6 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 6 se completează cu următorul alineat: 

„- din instituţiile de învăţămînt preuniversitar din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender, subordonate Ministerului Educaţiei

400 lei”

    2. Implementarea prezentei hotărîri se va realiza în limita mijloacelor financiare aprobate în bugetul Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                          Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                      Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                                       Maia Sandu

    Nr. 23. Chişinău, 20 ianuarie 2014.