OMFC7/2014
ID intern unic:  351381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 7
din  17.01.2014
cu privire la modificarea Componenţei nominale a
Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul
 public şi Consiliului controlului financiar public intern
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 101     Data intrarii in vigoare : 31.01.2014
    În vederea realizării prevederilor art.29 lit.b) şi g), cît şi art.30 alin.(3) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. De a aproba unele modificări la Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (Monitorul Oficial, 2012, nr.205-207, art.1132), şi anume:
    – sintagma „Diana GROSU-AXENTI” se substituie cu „Alexei SECRIERU”;
    – Componenţa nominală se suplimentează cu trei noi membri, după cum urmează:
    „Diana GROSU-AXENTI – vicedirector general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    Sergiu CĂINĂREANU – şef al Serviciului audit intern, Ministerul Educaţiei;
    Anton CERNEI – şef al Direcţiei audit intern, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
    2. De a aproba unele modificări la Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.114 din 12 octombrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern (Monitorul Oficial, 2012, nr.237-241, art.1379), şi anume:
    – sintagma „GROSU-AXENTI Diana” se substituie cu „SECRIERU Alexei”;
    – poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „3. GROSU-AXENTI Diana – vicedirector general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                             Anatol ARAPU

    Nr. 7. Chişinău, 17 ianuarie 2014.