HCNPFC9/11/2014
ID intern unic:  351496
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 9/11
din  31.01.2014
cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010
Publicat : 07.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 27-34     art Nr : 132     Data intrarii in vigoare : 07.02.2014
    În temeiul art.16 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.7.3 lit.q), pct.10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010 ”Cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.250) se modifică după cum urmează:
    1) În Anexa nr. 1 ”Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare”:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele ”grupului consultativ al” se exclude;
    b) pct. 7 va avea următorul cuprins:
    ”7. Din componenţa Consiliului de experţi fac parte reprezentanţii asociaţiilor, uniunilor şi ai altor organizaţii, desemnaţi de Comisia Naţională.”;
    c) pct. 12 şi pct.13 se exclud;
    d) pct. 15 - 17 vor avea următorul cuprins:
    „15. Preşedinte este preşedintele Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale.
    16. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedintele  Comisiei Naţionale împuternicit.
    17. Secretariatul Consiliului de experţi este asigurat de către angajatul Comisiei Naţionale desemnat prin ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale.”;
    e) în pct. 24 cuvintele ”grupului consultativ” se substituie cu cuvintele ”Consiliului de experţi”;
    f) în pct. 26 cuvîntul ”consultativ” se substituie cu cuvintele ”de experţi”.
    2) Anexa nr.2 ”Componenţa nominală a Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” va avea următorul cuprins:
”Componenţa nominală a Consiliului de experţi pe lîngă
Comisia Naţională a Pieţei Financiare

    1. Artur Gherman – preşedintele Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, preşedinte al Consiliului de experţi;
    2. Alexandru Stratan – Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică;
    3. Tatiana Lariuşin – Institutul pentru dezvoltare şi iniţiative sociale (IDIS) ”Viitorul”;
    4. Alexandru Fală – Centrul analitic independent ”Expert-Grup”;
    5. Serghei Toncu – Camera de Comerţ Americană din Moldova;
    6. Mariana Rufa  - Asociaţia Businessului European din Moldova;
    7. Octavian Armaşu – Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova;
    8. Natan Garştea – Asociaţia companiilor de leasing din Moldova;
    9. Aureliu Colenco - Uniunea Asigurătorilor din Moldova;
    10. Oleg Verejan –Asociaţia de Actuariat din Moldova;
    11. Leonid Talmaci – Asociaţia Băncilor din Moldova;
    12. Grigore Furtună – Liga Bancherilor din Moldova;
    13. Anton Caba – Asociaţia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                  Artur GHERMAN

    Nr. 9/11. Chişinău, 31 ianuarie 2014.