HGC89/2014
ID intern unic:  351549
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 89
din  07.02.2014
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Acordul de parteneriat
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 106
    În temeiul art.68 alin.(1) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Tabelele nr. 4 şi nr.5 din anexa nr.1 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12 septembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.206-211, art. 818) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    tabel nr.4

    tabel nr.5

    PRIM-MINISTRU                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                Tatiana Potîng
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                              Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                        Vasile Bumacov
    Ministrul educaţiei                                               Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                                Andrei Usatîi

    Nr. 89. Chişinău, 7 februarie 2014.