HGC96/2014
ID intern unic:  351556
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 96
din  10.02.2014
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 113
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                  Tatiana Potîng
    Ministrul sănătăţii                                                                  Andrei Usatîi

    Nr. 96. Chişinău, 10 februarie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.96
din 10 februarie 2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1222 din 10 octombrie 2003 „Despre instituirea Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importului ilicit de medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1276).
    2. Punctul 25 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 275 din 16 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.338).
    3. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 12 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56, art.360).
    4. Punctul 11 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242-244, art.938).