OMEC17/2014
ID intern unic:  351568
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 17
din  04.02.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 153
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                   Valeriu LAZĂR

    Nr. 17. Chişinău, 4 februarie 2014.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 17 din 04.02.2014
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi

a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal

de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

423.
F.P. „OLIMP” S.R.L.
cod fiscal 1004601004824
Nr. 1 din 12 decembrie 2013
18.2
424.
Î.I. „OLGA CEBAN”
cod fiscal 1003600003052
Nr. OC02 din 02 ianuarie 2014
18.2
425.
„PORTAVITA” S.R.L.
cod fiscal 1002600030242
Nr. 1 din 23 ianuarie 2014
18.2
426.
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 60 din 03 decembrie 2013
Nr. 032/19 din 16 decembrie 2013
18.2
18.2
427.
S.C. „CODRU-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1006600049303
Nr. 032-21 din 16 ianuarie 2014
18.2