HCNPFA12/1/2014
ID intern unic:  351720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 12/1
din  14.02.2014
cu privire la aprobarea listei registratorilor independenţi
care pot fi desemnaţi pentru emitenţii ce nu asigură ţinerea
registrelor
Publicat : 21.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 265     Data intrarii in vigoare : 21.02.2014
    Abrogată prin HCNPF57/1 din 18.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2052; în vigoare 18.11.16


    În temeiul art. 1, art. 3, art. 8 lit. b) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi pct. 14.3. din Regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.15/1 din 16.03.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.51-53, art.199),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă lista registratorilor independenţi care pot fi desemnaţi pentru emitenţii ce nu asigură ţinerea registrului în corespundere cu legislaţia în vigoare, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 46/3 din 15.10.2010 „Cu privire la aprobarea listei registratorilor independenţi care pot fi desemnaţi pentru emitenţii ce nu asigură ţinerea registrelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.723).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢII FINANCIARE                                  Artur GHERMAN

    Nr. 12/1. Chişinău, 14 februarie 2014.


Anexă
la Hotărîrea C.N.P.F.
nr. 12/1 din 14 februarie 2014

LISTA

registratorilor independenţi (în ordine alfabetică) care pot fi

desemnaţi pentru emitenţii ce nu asigură ţinerea registrelor

Nr.
d/o

Registratorul independent

Adresa
1
“GRUPA FINANCIARĂ” S.A.
str. Armenească 55, mun. Chişinău
2
“INTERMEDIA-GROUP” S.A.
str. Podgorenilor 36, mun. Chişinău
3
“REAL-REGISTR” S.A.
str. Kiev 122, of. 3, mun. Bălţi
4
”REGISTRATOR-CENTRU” S.A.
str. Calea Ieșilor 10, mun. Chişinău
5
”REGISTRU” S.A.
str. Sciusev 47, mun. Chişinău
6
“REGISTRU-IND” S.A.
bd. Gr. Vieru 22/1, of. 60, mun. Chişinău
7
“SOLIDITATE” S.A.
str. Feredeului 4, mun. Chişinău