HGC169/2014
ID intern unic:  352092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 169
din  12.03.2014
pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 186
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art.1092), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    PRIM-MINISTRU                                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                              Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 169. Chişinău, 12 martie 2014.