HGC171/2014
ID intern unic:  352094
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 171
din  12.03.2014
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
 nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 188
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3 al hotărîrii, sintagma „1 februarie 2013” se substituie cu sintagma „1 februarie 2014”;
    anexa la hotărîre va avea următorul cuprins:

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                                         Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 171. Chişinău, 12 martie 2014.