OMEC27/2014
ID intern unic:  352103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 27
din  03.03.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 328
     În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                              Valeriu LAZĂR

    Nr. 27. Chişinău, 3 martie 2014.

   
anexa