OSVC95/2014
ID intern unic:  352115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 95
din  03.03.2014
cu privire la modificarea anexei nr.11 al
Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu ”
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 334
    În legătura cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr.145 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial nr.49-52/158 din 28.02.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică, după cum urmează:
    1.1. codul scutirii 702 va avea următoarea redacţie: 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TV, TVA
702

LTV, art.28 lit.q2);
CF, art.103 alin.(1) pсt.29);

HG nr.145 dun 26.02.2014

Scutiri aplicate la importul activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5.  Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                             Tudor BALIŢCHI

    Nr. 95-O. Chişinău, 3 martie 2014.