HGC209/2014
ID intern unic:  352322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 209
din  24.03.2014
pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea
Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 232
    În scopul creării condiţiilor favorabile pentru  dezvoltarea regiunilor ţării  prin crearea parcurilor industriale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008  „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 34-36, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la punctul 5, litera a) se completează în final cu textul „ , precum şi pentru proiectele de creare a infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor industriale şi/sau conectarea acestora la utilităţile publice”;
    la punctul 22 litera c), după cuvîntul „dezvoltarea” se introduce textul „ , inclusiv prin crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor industriale şi/sau prin conectarea acestora la utilităţile publice, a”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                   Marcel Răducan

    Nr. 209. Chişinău, 24 martie 2014.