OMFC39/2014
ID intern unic:  352391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 39
din  18.03.2014
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare
şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 404     Data intrarii in vigoare : 01.04.2014
    În  scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă  a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 312-314/1923), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. La capitolul I „Dispoziţii generale”:
    1.1. Punctul 5 se completează cu următoarea propoziţie:
     „Astfel, la întocmirea ordinelor de plată în rubrica „codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară „/” de codul subdiviziunii pentru care se efectuează plata.”
    2. La capitolul III „Încasările la bugetul de stat (componenta de bază )”:
    2.1. Punctul 17 se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    „17. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap.115 § 46), în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice Agenţia Naţională Transporturi Auto, se va vira de către Agenţie la contul trezorerial de încasări 11546 00 0100, conform prevederilor punctului 12 (cu excepţia prevederilor p.34 lit.d).”
    2.2. Punctul 26 se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    “26. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare (cap.123 § 02) se vor vira la contul trezorerial de încasări 12302 01 0100, conform prevederilor punctului 12.”
    2.3. Punctul 29 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    “29. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto–video (cap.123 § 23) instalate din contul surselor bugetului de stat şi granturilor de la partenerii de dezvoltare se vor vira la contul trezorerial de încasări 12323 01 0100, conform prevederilor punctului 12.”
    2.4. După punctul 29 de introdus punctul 291 сu următorul conţinut:
    „291. Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră (cap.123 § 26) se vor vira la contul trezorerial de încasări 12326 01 0100, conform prevederilor punctului 12.”
    3. La capitolul V „Veniturile fondurilor speciale, mijloacelor speciale, proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat”:
    3.1. Punctul 37 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    “37. Plata în Fondul Viei şi Vinului, percepută în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului nr.57 din 10 martie 2006 prin prisma Legii nr.262 din 16 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se va vira la contul trezorerial de încasări, care în cazul dat va fi – 4501 16101 3901 01.”
    4. În Anexa nr.1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”:
    - se adaugă, capitolul 123 paragraful 26 „Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră”.
    5. Anexa nr.5 se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
    Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                Anatol ARAPU

    Nr. 39. Chişinău, 18 martie 2014.

   
anexa nr.1

    anexa nr.5