OMFC42/2014
ID intern unic:  352396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 42
din  21.03.2014
privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind executarea  de casă a  mijloacelor
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul
 ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 406     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor bugetului  public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”:
    1.1. Denumirea contului contabil 6101 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II


1
2
3
4

Clasa 6 DECONTĂRI ÎNTRE BUGETE


      6101

Transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor transmise de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi

     P

    1.2. Se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut:
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4

Clasa 1 MIJLOACE BĂNEȘTI ȘI ALTE VALORI

12

Conturile curente ale bugetului raional, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

A

1202

Cont curent pentru veniturile bugetului de stat încasate şi transferate de către bugetele unităților administrativ-teritoriale

A

Clasa 4 VENTURI ŞI ÎNCASĂRI

47

Venituri calculate de la bugetul de stat

P

4702

Veniturile bugetului de stat încasate şi transferate de către bugetele unităților administrativ-teritoriale

P

Clasa 6 DECONTĂRI ÎNTRE BUGETE

64

Transferuri cu destinaţie generală pentru susţinerea financiară a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

A-P

6401

Transferurile cu destinaţie generală din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

A

6402

Transferurile cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

P

6403

Transferurile cu destinaţie generală primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul de stat

P

6404

Transferurile cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

A
65

Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

A-P

6501

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

A

6503

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

P

6505

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

A

6507

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

P

    2. Punctul 7.3.11.1 se completează cu următoarele conturi noi, cu următorul conţinut:
    „64 Transferuri cu destinaţie generală pentru susţinerea financiară a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi.”
    „65 Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi.”
    3. În punctul 7.4 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”,
    3.1. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

I.   Venituri de bază

62

Încasarea la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale a cotei părţi a bugetului de stat din veniturile generale regularizatoare

1202
4702
132

Transferului cotei părţi a bugetului de stat din veniturile generale de stat regularizatoare de la trezoreriile teritoriale către Trezoreria de Stat

4702
1202
VII. Decontări între bugete
1161

Transferurile cu destinaţie generală din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6401
1101
1171

Restituirea transferurilor cu destinaţie generală din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

1101
6401
1181

Transferurile cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

1101
6402
1191

Restituirea transferurilor cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6402
1101
1201

Transferurile cu destinaţie generală primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întî din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul de stat

1301
6403
1211

Restituirea transferurilor cu destinaţie generală primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întî din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul de stat

6403
1301
1221

Transferurile cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

6404
1301
1231

Restituirea transferurilor cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

1301
6404
1321

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6501
1101
1333

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

1101
6501
1341

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

1301
6503
1351

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

6503
1301
1361

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

6505
1301
1371

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

1301
6505
1381

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

1101
6507
1391

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6507
1101
X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat
1901

Transferurile cu destinaţie generală din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

9101
6401
1911

Transferurile cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6402
9101
1921

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

9101
6501
1931

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul de stat de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6507
9101
2221

Transferurile cu destinaţie generală primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul de stat

6403
9301
2231

Transferurile cu destinaţie generală în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

9301
6404
2261

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

6503
9301
2271

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

9301
6505

    4. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                              Anatol ARAPU

    Nr. 42. Chişinău, 21 martie 2014.