LPC22/2014
ID intern unic:  352434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  13.03.2014
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 04.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 80-85     art Nr : 181
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 198 alineatul (2), cuvintele „Deteriorarea intenţionată a” se substituie cu cuvintele „Deteriorarea sau distrugerea”.
    2. Articolul 237 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare
                             a liniei de cale ferată
    (1) Traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 125 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 30 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni.
    (2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 125 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 30 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an.
    (3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie,
    se sancţionează cu amendă de la 125 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.”
    3. Articolul 240:
    la alineatul (1):
    în dispoziţie, după cuvintele „de sens obligatoriu” se introduc cuvintele „a indicatoarelor de informare privind direcţia permisă de deplasare,”, cuvintele „de depăşire a vehiculelor, a” se substituie cu textul „privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi schimbarea direcţiei de mers, privind poziţia pe carosabil, privind depăşirea vehiculelor, privind traversarea intersecţiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea vehiculelor, privind transportul persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, nerespectarea”;
    în sancţiune, textul „de la 5 la 10 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 20 la 25 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare”;
    la alineatul (2), în sancţiune, textul „2 puncte de penalizare” se substituie cu textul „3 puncte de penalizare”;
    alineatul (3) se exclude.
    4. În dispoziţia articolului 244, textul „art. 237–239” se substituie cu textul „art. 238, 239”.
    5. Articolul 400:
    la alineatul (1), textul „234–242” se substituie cu textul „234–236, 238–242”;
    la alineatul (4), după textul „233,” se introduce textul „237,”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin. (4) se remit spre examinare comisiei administrative, cu excepţia proceselor-verbale cu privire la contravenţiile a căror examinare ţine de competenţa instanţei de judecată.”
    la alineatul (6), după textul „233,” se introduce textul „237,”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 22. Chişinău, 13 martie 2014.