LPM56/2014
ID intern unic:  352445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 56
din  04.04.2014
pentru completarea articolului 60 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

Publicat : 05.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 207
    MODIFICAT
    HCC14 din 27.05.14, MO364-365/09.12.14 art.47; în vigoare 27.05.14

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, alineatul (8) se completează în final cu textul „ , indiferent de data la care au fost săvîrşite”.
    Art. II. – Prin derogare de la prevederile articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova, prescripţia tragerii la răspundere penală nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni de abuz de putere sau abuz de serviciu, exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu ori neglijenţă în serviciu în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 ori în legătură cu aceste evenimente, pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu a expirat termenul de prescripţie a tragerii la răspundere penală.
    [Art.II declarat neconstituțional prin HCC14 din 27.05.14, MO364-365/09.12.14 art.47; în vigoare 27.05.14]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Igor CORMAN

    Nr. 56. Chişinău, 4 aprilie 2014.