HGM268/2014
ID intern unic:  352503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 268
din  08.04.2014
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 87-91     art Nr : 293
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. La punctul 2 alineatul patru din Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „(dintre care 20 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 87 unităţi – personal auxiliar) se substituie cu sintagma „(dintre care 78 unităţi – personal auxiliar)”.

    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                 Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 268. Chişinău, 8 aprilie 2014.