HGC294/2014
ID intern unic:  352737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 294
din  23.04.2014
cu privire la abrogarea punctului 3 din Hotărîrea
Guvernului nr.1223 din 9 noiembrie 2004
Publicat : 06.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 104-109     art Nr : 325
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1223 din 9 noiembrie 2004 „Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.212-217, art.1448), cu modificările ulterioare, se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                                    IURIE LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                       Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                                     Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                   Anatol Arapu

    Nr. 294. Chişinău, 23 aprilie 2014.