LPC62/2014
ID intern unic:  352798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  11.04.2014
pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii
al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 282
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Articol unic. – La articolul 183 alineatul (2) litera l) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, textul „2 ani” se substituie cu textul „5 ani”.

   PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Igor CORMAN

   Nr. 62. Chişinău, 11 aprilie 2014.