HGM312/2014
ID intern unic:  352823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 312
din  05.05.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 340
    MODIFICAT
   
HG589 din 04.08.17, MO277-288/04.08.17 art.706; în vigoare 04.05.18
    HG297 din 11.05.17, MO155-161/19.03.17 art.374
    HG652 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.720


    În temeiul prevederilor art.60 alin.(10) din Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.245), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

   PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul afacerilor interne                                           Dorin Recean
   Ministrul transporturilor
   şi infrastructurii drumurilor                                           Vasile Botnari
   Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

   Nr. 312. Chişinău, 5 mai 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
 nr.312 din 5 mai 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG589 din 04.08.17, MO277-288/04.08.17 art.706; în vigoare 04.05.18]
   2. La punctele 11 şi 51 din „Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42-44, art. 349), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „şi Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclude.
   3. La punctul 11 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 30 octombrie 1997 „Cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82-83, art.828), sintagma „comandamentului trupelor de grăniceri” se substituie cu sintagma „conducerii Departamentului Poliţiei de Frontieră”.
   4. Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 16 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 133-136, art. 1142), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   punctul 8:
   noţiunea „control de frontieră (border control)” se substituie cu noţiunea „control la trecerea frontierei” cu următorul cuprins:
   „control la trecerea frontierei (border control) – control efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat pentru a garanta că persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport şi obiectele pe care le deţin, pot fi autorizate să intre pe sau să părăsească teritoriul Republicii Moldova;”;
   noţiunea „declaraţie generală (general declaration)” va avea următorul cuprins:
   „declaraţie generală (general declaration) – document prezentat de către operatorii aerieni Poliţiei de Frontieră şi organului vamal, la intrarea şi ieşirea în/din Republica Moldova, care conţine informaţia generală despre cursa internaţională efectuată;”;
   noţiunea „procesare (clearance)” va avea următorul cuprins:
   „procesare (clearance) – totalitatea acţiunilor întreprinse de către Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova, conform competenţelor legale, în scopul efectuării controlului la trecerea frontierei, controlului de securitate şi controlului vamal al pasagerilor, echipajelor, bagajelor, cargourilor/mărfurilor, poştei, aeronavelor;”;
   se completează cu două noţiuni cu următorul cuprins:
   „operator de aeroport/aerodrom (operator of airport/airfield) – persoană juridică sau fizică ce efectuează exploatarea aerodromului (aeroportului) în baza certificatului de aerodrom (aeroport);
   control de securitate (security control) – procedură de control cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale sau procedură de control manual al aeronavelor, pasagerilor, membrilor echipajelor şi altor persoane, bagajelor, încărcăturilor şi proviziilor de bord în scopul depistării armelor, substanţelor explozive, altor obiecte şi dispozitive periculoase, care pot fi folosite pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită.”;
   punctul 16 va avea următorul cuprins:
   „16. În scopul asigurării facilităţilor aeronautice, prezentul Program este elaborat în conformitate cu următoarele acte legislative:
   Legea nr.269-XII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova;
   Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997;
   Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
   Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000;
   Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
   Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică;
   Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
   Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
   Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;
   Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
   Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
   Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare;
   Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
   Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.”;
   la punctul 19, după cuvintele „securitate aeronautică” se completează cu cuvintele „ , combatere a migraţiei ilegale”;
   la punctul 23, după cuvintele „care sînt prezentate” se completează cu cuvintele „conform anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la prezentul Program”;
   la punctul 58, cuvîntul „contractele” se substituie cu cuvîntul „tratatele”;
   punctul 68 se completează în final cu următorul text:
   „Poliţia de Frontieră colectează date cu privire la persoanele supuse controlului la trecerea frontierei.”;
   la punctul 289, sintagma „Serviciul Grăniceri” se exclude;
   la punctul 313, sintagma „Serviciului Grăniceri” se exclude;
   la punctul 316 alineatul doisprezece, sintagma „Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră”, iar cuvintele „pasageri inadmisibili” se substituie cu cuvintele „persoane pentru care a fost emis un consemn privind nepermiterea intrării în Republica Moldova”;
   la punctul 322, sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră”, iar cuvintele „regimului de frontieră” se exclud;
   punctul 323 va avea următorul cuprins:
   „323. Atribuţiile Poliţiei de Frontieră în aeroporturile internaţionale din Republica Moldova sînt următoarele:
   organizarea şi asigurarea controlului documentelor la trecerea frontierei, precum şi evidenţa persoanelor care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova;
   asigurarea depistării şi contracarării migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere;
   asigurarea descoperirii şi reţinerii, în condiţiile legii, a persoanelor vinovate de încălcarea regimului frontierei de stat, regimului în punctele de trecere a frontierei de stat;
   asigurarea aplicării măsurilor corespunzătoare pentru respectarea reglementărilor cu privire la frontiera de stat, constatarea şi examinarea contravenţiilor;
   asigurarea controlului actelor de identitate ale persoanelor pentru identificarea acestora;
   informarea reprezentantului companiei aeriene despre pasagerii cărora nu li s-a permis intrarea pe teritoriul Republicii Moldova şi despre măsurile care se impun în vederea returnării acestora în afara teritoriului Republicii Moldova;
   asigurarea comunicării cu toate autorităţile publice competente ce activează în aeroportul internaţional, precum şi cu operatorul aeroportului, companiile aeriene şi alte organizaţii;
   comunicarea datelor privind activităţile de control la frontiera de stat la cererea motivată  a altor autorităţi publice competente, necesare activităţii acestora;
   asigurarea ordinii publice pe aeroport;
   efectuarea controlului de securitate aeronautică al pasagerilor, membrilor echipajelor, personalului de deservire, bagajelor de mînă, bagajelor de cală, încărcăturilor, poştei şi proviziei de bord;
   asigurarea ordinii de drept în aeroport în cazul situaţiilor excepţionale şi instituirii regimului stării de urgenţă;
   întreprinderea măsurilor speciale de investigaţii şi alte acţiuni prevăzute de legislaţie pentru depistarea, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, identificarea şi reţinerea persoanelor aflate în căutare sau despre care există informaţii şi probe că au săvîrşit infracţiuni.”;
   punctul 332 se exclude;
   la punctul 333, sintagma „ , în comun cu Serviciul Grăniceri” se exclude;
   în anexa nr.9 la Program pe parcursul întregului text, sintagma „Trupele de Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră”;
   anexa nr. 12 la Program:
   pe parcursul întregului text, sintagma „trupele de grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră”, iar sintagmele „controlul de frontieră” şi „controlul actelor de identitate” se substituie cu sintagma „controlul la trecerea frontierei”;
   punctul 1:
   subpunctul 1.1.:
   la poziţia vama, sintagma „vama – controlul vamal al aeronavelor, controlul actelor aeronavelor” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal – controlul vamal al aeronavelor, controlul actelor însoţitoare a mărfurilor cu statut cargo”, şi în continuare după text;
   subpunctul 1.2.:
   la poziţia vama, sintagma „vama – controlul vamal al aeronavelor, controlul actelor aeronavelor” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal – controlul vamal al aeronavelor, controlul actelor însoţitoare a mărfurilor cu statut cargo”, şi în continuare după text;
   punctul 2:
   subpunctul 2.1.:
   la poziţia vama, sintagma „vama – controlul vamal al pasagerilor şi bagajelor acestora” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal – controlul vamal al pasagerilor şi bagajelor acestora”, şi în continuare după text;
   subpunctul 2.2.:
   la poziţia vama, sintagma „vama – controlul vamal al pasagerilor şi bagajelor acestora, controlul vamal al echipajului” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal – controlul vamal al pasagerilor şi bagajelor acestora, controlul vamal al echipajului”, şi în continuare după text;
   punctul 3:
   subpunctul 3.1.:
   la poziţia vama, sintagma „vama – controlul vamal al cargoului (bunurilor) şi altor articole, controlul documentelor de însoţire a cargoului (bunurilor)” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal – controlul vamal al cargoului (bunurilor) şi altor articole, controlul documentelor de însoţire a corgoului (bunurilor)”, şi în continuare după text;
   subpunctul 3.2.:
   la poziţia vama, sintagma „vama – controlul vamal al cargoului (bunurilor) şi altor articole, controlul documentelor de însoţire a cargoului (bunurilor),” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal – controlul vamal al cargoului (bunurilor) şi altor articole, controlul documentelor de însoţire a corgoului (bunurilor)”, şi în continuare după text;
   punctul 4 va avea următorul cuprins:
   „4. Persoanelor aflate în tranzit nu li se efectuează controlul actelor de călătorie dacă nu părăsesc zona de tranzit a aeroportului, cu excepţia situaţiilor cînd se pune în pericol securitatea statului. Aceştia vor fi supuşi numai controlului de securitate aeronautică, efectuat de către subdiviziunile specializate ale Poliţiei de Frontieră.”;
   din anexa nr.2 la hotărîre, poziţia „Gorilă Anatolii – vicedirector general al Serviciului Grăniceri” se exclude.
   5. Hotărîrea Guvernului nr.215 din 22 februarie 2002 „Cu privire la evidenţa circulaţiei turiştilor în punctele de trecere a frontierei de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   punctele 1, 2 şi 3 din hotărîre vor avea următorul cuprins:
   „1. Ţinerea evidenţei circulaţiei turiştilor la frontiera de stat a Republicii Moldova se realizează de către Agenţia Turismului.
   2. Poliţia de Frontieră va asigura accesul Agenţiei Turismului la Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră în condiţiile prevăzute de Conceptul Tehnic al Sistemului Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 7 iulie 2008, în baza Acordului încheiat între părţi.
   3. Agenţia Turismului va generaliza datele privind circulaţia turiştilor la frontiera de stat a Republicii Moldova colectate din Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră şi le va prezenta trimestrial, în format electronic, Biroului Naţional de Statistică.”;
   punctele 4, 5 şi 6 din hotărîre se exclud;
   anexele nr.1 şi nr.2 la hotărîre se exclud.
    [Pct.6 abrogat prin HG652 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.720]
   7. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.186 din 20 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.253) se modifică după cum urmează:
   la punctul 4, sintagma „Serviciului Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne”;
   în anexa la Regulament capitolului IV:
   denumirea va avea următorul cuprins:
IV. POLIŢIŞTII DE FRONTIERĂ”;
   la ultima propoziţie, sintagma „Directorul general al Serviciului Grăniceri” se substituie cu sintagma „Şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră”.
   8. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.472 din 26 martie 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 453), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   la anexa nr.1, poziţia „Roibu Alexei – director general al Serviciului Grăniceri” se exclude;
   la anexa nr.2 punctul 3, poziţia „Serviciului Grăniceri” se exclude;
   9. Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.152-153, art. 949), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   la punctul 58, sintagma „Serviciului Grăniceri” se exclude;
   la punctul 59, sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne”.
   10. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1341 din 28 noiembrie 2008 „Privind constituirea Consiliului de coordonare a activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii şi corupţiei, aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art. 1355) se modifică după cum urmează:
   la anexa nr.1 punctul 2, sintagma „Serviciul Grăniceri” se exclude;
   la anexa nr.2, poziţia „Colenov Igor – director general al Serviciului Grăniceri” se exclude.
   11. La punctul 6 alineatul nouă din Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1076 din 16 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 227-230, art. 1191), sintagma „şi Serviciului Grăniceri” se exclude.
   12. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 4 iulie 2011 „Cu privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art. 547) se modifică după cum urmează:
   la anexa nr.1, poziţia „Revenco Roman – director general al Serviciului Grăniceri” se substituie cu poziţia „Purice Dorin – şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră”;
   la anexa nr.2 punctul 6 litera j), sintagma „directorul general al Serviciului Grăniceri” se substituie cu sintagma „şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră”.
   13. Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 26 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1107) se modifică după cum urmează:
   la punctul 3, sintagma „SIISG – Sistemul informaţional integrat al Serviciului Grăniceri” se substituie cu sintagma „SIIPF – Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră”;
   la punctul 11, sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Departamentul Poliţiei de Frontieră”.
   14. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.133 din 27 ianuarie 2012 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42-45, art. 161), sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Departamentul Poliţiei de Frontieră”.
  [Pct.15 abrogat prin HG297 din 11.05.17, MO155-161/19.03.17 art.374]