HGC314/2014
ID intern unic:  352825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 314
din  07.05.2014
сu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 342
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 21 decembrie 2012 „Privind acţiunile de implementare a Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art.1042) se modifică după cum urmează:
   1) la punctul 1 din hotărîre, textul „1-14 aprilie” se substituie cu textul „12-25 mai”;
   2) anexa nr.1:
   la coloana 2 poziţia 14 litera b), sintagma „gospodării casnice” se substituie cu sintagma „unităţi de recenzare”;
   coloana 3:
   la poziţia 15, cuvintele „iunie” şi „martie” se substituie, respectiv, cu cuvintele „iulie” şi „aprilie”;
   la poziţia 16, cuvintele „martie-aprilie” se substituie cu cuvintele „aprilie-mai”;
   la poziţia 17, cuvintele „martie-mai” se substituie cu cuvintele „aprilie-iunie”;
   la poziţia 19, textul „30 şi 31 martie” se substituie cu textul „10 şi 11 mai”;
   la poziţia 20, textul „1-14 aprilie” se substituie cu textul „12-25 mai”;
   la poziţia 21, textul „18-28 aprilie” se substituie cu textul „1-10 iunie”;
   la poziţia 22, textul „10 iunie” se substituie cu textul „20 iulie”;
   la poziţia 26, cuvintele „august”, „noiembrie” şi „iunie” se substituie, respectiv, cu cuvintele „octombrie”, „decembrie” şi „iulie”;
   3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.967
din 21 decembrie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru recensămîntul populaţiei
şi al locuinţelor în anul 2014
   LEANCĂ Iurie                 -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
   POTÎNG Tatiana              -    viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
                                                 naţionale pentru populaţie şi dezvoltare,
                                                 vicepreşedinte al Comisiei
   SPOIALĂ Lucia               -    director general al Biroului Naţional de
                                                 Statistică, vicepreşedinte al Comisiei
   MASLO Inna                   -    director general adjunct al Biroului Naţional
                                                 de Statistică, secretar al Comisiei
   GHERMAN Natalia          -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor
                                                 externe şi integrării europene
   LAZĂR Valeriu                 -    viceprim-ministru, ministru al economiei
   CARPOV Eugen               -    viceprim-ministru
   IONIŢĂ Veaceslav           -    preşedinte al Comisiei economie, buget şi
                                                 finanţe a Parlamentului
   ARAPU Anatol                 -    ministru al finanţelor
   EFRIM Oleg                     -    ministru al justiţiei
   RECEAN Dorin                -    ministru al afacerilor interne
   TROENCO Valeriu           -    ministru al apărării
   RĂDUCAN Marcel          -    ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
   SANDU Maia                   -    ministru al educaţiei
   BULIGA Valentina            -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
   USATÎI Andrei                  -    ministru al sănătăţii
   FILIP Pavel                       -    ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
   GHILAŞ Anatolie              -    director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi
                                                 Cadastru
   BELEACOVA Elena         -    director general al Biroului Relaţii Interetnice
   CHIRTOACĂ Dorin         -    primar general al municipiului Chişinău
   FORMUZAL Mihail         -    guvernator al Unităţii teritoriale autonome
                                                 Găgăuzia
   MARIN Constantin           -    preşedinte al Instituţiei publice naţionale a
                                                 audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
   GÎLCA Boris                    -    reprezentant adjunct al Fondului Naţiunilor Unite
                                                 pentru Populaţie în Moldova”.
   2. Capitolul VII din Programul lucrărilor statistice pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.39 din 23 ianuarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.24-26, art.49), se modifică după cum urmează:
   1) la poziţia 3 coloana 2, textul „1-14 aprilie” se substituie cu textul „12-25 mai”;
   2) la poziţia 5 coloana 5, cuvîntul „septembrie” se substituie cu cuvîntul „decembrie”.

   PRIM-MINISTRU                                     Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,
   ministrul economiei                                    Valeriu Lazăr
   Ministrul finanţelor                                     Anatol Arapu

   Nr. 314. Chişinău, 7 mai 2014.