OSVC189/2014
ID intern unic:  352844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 189
din  18.04.2014
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 563
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul unor bunuri nr.37 din 21.03.2014 (Monitorul Oficial nr. 92-98/226 din 18.04.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu următorul cod de scutire:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV, TV, Acciz, TVA
049
Legea privind importul unor bunuri nr.37 din 21.03.2014

    Scutiri aplicate la importul de către Primăria s.Zîrneşti, r-l Cahul a 25 de paturi din lemn pentru copii, clasificate la subpoziţia tarifară 940350000, şi a 25 de saltele, clasificate la poziţia tarifară 9404, acordate de către Organizaţia de caritate CMIAID din Marea Britanie, destinate grădiniţei de copii din localitate, fără drept de înstrăinare


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 189-O. Chişinău, 18 aprilie 2014.