OSVC192/2014
ID intern unic:  352845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 192
din  25.04.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 564
    În conformitate cu prevederile art.1 pct.5 şi 6 al Legii nr.47 din 27.03.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.99-102 din 25.04.2014) referitor la modificările operate în Codul fiscal,
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică, după cum urmează:
    1.1.  A abroga codul scutirii 228:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TVA
228

CF, art.103 alin.(1) pсt.28)

Scutiri aplicate la importul tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 8701 90 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437


    1.2. Coloniţa 2 a codului scutirii 603 va avea următoarea redacție:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

TVA cota redusă

603
CF, art.96 lit.b) liniuţa 4

Cota redusă TVA la importul gazelor naturale şi lichefiate de la poziţia tarifară 2711


    1.3. A completa cu codul scutirii 604:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

TVA cota redusă

604
CF, art.96 lit.b) liniuţa 5

Cota redusă TVA la importul producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVCIULUI VAMAL                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 192-O. Chişinău, 25 aprilie 2014.