OMEC78/2014
ID intern unic:  352916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 78
din  12.05.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 598
   În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:

   1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
   2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

   VICEPRIM-MINISTRU,
   MINISTRUL ECONOMIEI                                         Valeriu LAZĂR

   Nr. 78. Chişinău, 12 mai 2014.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.78 din 12 mai 2014

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr. d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

442.
„RAMICONF - GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013606015428
Nr. 6 din 24 martie 2014
 
18.2
 
443.
Î.C.S. „DELTATECH” S.R.L.
cod fiscal 1012600012902
Nr. 01/2014 din 25 martie 2014
 
18.2
 
444.
Î.M. „FASHION GROUP” S.R.L.
cod fiscal 1002600035258
Nr.01 din 17 aprilie 2014
 
18.2
 
445.
Î.M. „VOMOS GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1006600004094

Nr. 14-09 din 07 aprilie 2014

18.2
446.
Î.C.S. „ASENA-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1002600017803
Nr. 26 din 22 martie 2014
18.2