OSVC209/2014
ID intern unic:  353036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 209
din  12.05.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11la
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 23.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 127-133     art Nr : 676

   În conformitate cu prevederile art.II pct.1 şi art.V al Legii nr.64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.110-114 din 09.05.2014) referitor la modificările operate în Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tafirul vamal şi în Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal, care se pun în aplicare din 09.05.2014,

O R D O N :
   1.  Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42”se modifica, după cum urmează:
   1.1. a completa cu codul scutirii 034:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 PV, TV, ACCIZ, TVA
034
Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001;
Legea nr.64 din 11.04.2014, art.II pct.1; art.V

(Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997, art.4 alin.(5) şi Legea 1054-XIV din 16.06.2000 art.4 alin.(5))

Scutiri aplicate mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova neînregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal


    1.2. 
a abroga codul scutirii 138:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
PV, TV, TVA
138
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4, alin.(2)

Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

(Accizul se percepe conform Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4, alin.(5))

Scutiri aplicate la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi transportate în adresa agenţiilor economici din raioanele de est ale Republicii Moldova neînregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii acestora pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal
 

   
1.3.  a abroga codul scutirii 716:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 TV, TVA
716
 Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4, alin.(2)

Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

(Accizul se percepe conform Legii nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4, alin.(5))

Scutiri aplicate mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţional


    1.4.a completa cu codul scutirii 885 cu următorul conţinut:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TV, TVA, ACCIZ
885
HG nr.1001 din 19.09.2001;
Legea nr.64 din 11.04.2014, art.II pct.1; art.V

(Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997, art.4 alin.(5) şi Legea 1054-XIV din 16.06.2000 art.4 alin.(5))

Scutiri aplicate la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi transportate în adresa agenţiilor economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii acestora pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal


   
2. Direcția dezvoltarea informațională și Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
   
3. 
Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
   
4. 
Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.

    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.


    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                           Tudor BALIŢCHI

    Nr. 191-O. Chişinău, 12 mai 2014.