OSVC218/2014
ID intern unic:  353038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 218
din  17.05.2014
cu privire la completarea şi modificarea
anexei nr. 11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 
Publicat : 23.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 127-133     art Nr : 677     Data intrarii in vigoare : 23.05.2014

   Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,-

ORDON:
    1. În anexa nr.11 Codurile procedurilor vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurilor vamalese completează şi modifică, după cum urmează:
   1.1. A abroga codurile procedurilor vamale:
7876

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “zonă liberă”, anterior produse destinaţia vamală “zonă liberă” în PILG sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

7878

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “zonă liberă”, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă” din PILG.


    1.2. A completa cu codurile procedurilor vamale:

77

Transferul mărfurilor dintr-o “zonă liberă” în alta.

7776

Transferul mărfurilor străine dintr-o “zonă liberă” în alta, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă” (în scopul producerii).

7778

Transferul mărfurilor străine dintr-o “zonă liberă” în alta, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

7779

Transferul mărfurilor autohtone dintr-o “zonă liberă” în alta, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor autohtone).

7677

Plasarea mărfurilor străine în “zona liberă” (în scopul producerii), anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă”

7877

Plasarea mărfurilor străine în “zona liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine), anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă”.

7977

Plasarea mărfurilor autohtone în “zona liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor autohtone), anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă”.


    
2. A modifica la codul procedurilor vamale 4178, 4278, 5176, 5178, 5376, 5378, 5476, 5478, 9176, 9178, 9276, 9278, 9376, 9378 şi 9678 în explicaţia succintă a procedurii după sintagma „zona liberă” se va aplica semnul de punctuaţie „virgula”, mai departe citind după text.

   3. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.

   4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.

   5. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.

   6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

   7. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

   8. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   DIRECTORUL GENERAL
   AL SERVICIULUI VAMAL                                                        Tudor BALIŢCHI

   Nr. 218-O. Chişinău, 17 mai 2014.