OMFC68/2014
ID intern unic:  353194
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 68
din  26.05.2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 735     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor”,
    1.1. Denumirea conturilor  contabile de gradul I şi gradul II se modifică şi se expun în următoarea redacţie: 
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4

1625

Cont curent pentru mijloace extrabugetare

A

1695

Cont curent pentru încasări neidentificate de mijloace extrabugetare

A
26

Cheltuieli și plăți din contul altor mijloace

A

2625

Plăți din mijloace extrabugetare

A

4625

Încasări de mijloace extrabugetare

P

4695

Încasări neidentificate de mijloace extrabugetare

P

7302

Mijloace transmise și primite între conturile curente pentru mijloace extrabugetare

A-P
    1.2. Se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut: 
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4

Clasa 1 MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI ALTE VALORI


1207

Cont curent valutar al bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace speciale

A

1307

Cont curent valutar al bugetului local pentru mijloace speciale

A

1507

Cont curent valutar al bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru fonduri speciale

A

1508

Cont curent valutar al bugetului local pentru fonduri speciale

A

1634

Cont curent valutar al bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A

1635

Cont curent valutar al bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice

A

1636

Cont curent valutar al bugetului local pentru mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A

1704

Cont curent valutar al bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru încasări neidentificate

A
74

Mijloace transmise și primite între conturile curente pe mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituțiilor publice și mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A-P

7401

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

A-P

7402

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace speciale

A-P

7403

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru fonduri speciale

A-P

7404

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A-P

7405

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

A-P

7406

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local

A-P

7407

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru mijloace speciale

A-P

7408

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru fonduri speciale

A-P

7409

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru mijloace obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A-P

7410

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

A-P
76

Mijloace transmise și primite între conturile bancare de către Trezoreria de Stat          

A-P

7601

Mijloace transmise și primite în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul de stat

A-P
Clasa 8    SURSE DE FINANȚARE

8504

Împrumuturile externe primite şi rambursate de către bugetul local

A-P

8813

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru fonduri speciale

A-P

8814

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

A-P

8815

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului local pentru fonduri speciale

A-P

8816

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului local pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

A-P
    2. Punctul 7.3.13 se completează cu următoarele conturi:
    „73 Mijloace transmise și primite între conturile curente pe mijloace speciale, fonduri speciale și mijloace intrate temporar în posesia instituțiilor publice;
    74 Mijloace transmise și primite între conturile curente pe mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituțiilor publice și mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe;
    76 Mijloace transmise și primite între conturile bancare de către Trezoreria de Stat.”
    3. În punctul 7.4.1 „Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor”,
    3.1. Se modifică înscrierile contabile care se expun în următoarea redacţie: 
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
20
Încasarea plăților neidentificate:
- la bugetul de stat
1701
4901

- la bugetele locale de nivelul I și nivelul II

1702,1704
4902

- a mijloacelor speciale și fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

1699
4699
23
Restituirea plăților neidentificate de la :

- bugetul de stat
4901
1701

- bugetele locale de nivelul I și nivelul II
4902
1702,1704

- mijloacele speciale și fondurile speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

4699
1699
411

Încasarea mijloacelor din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial-autonome cu statut juridic special:

1631,1634
4631
412

Încasarea mijloacelor din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local

1632,1636
4632
413

Restituirea mijloacelor din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial-autonome cu statut juridic special

4631
1631,1634
414

Restituirea mijloacelor din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local

4632
1632,1636
42

Încasarea mijloacelor instituțiilor finanțate de la bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special la conturile:


- mijloacelor speciale
1205,1207
4205

- fondurilor speciale
 1502,1507
4502

- ajutoarelor umanitare
1602
4602

- mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor publice

1614,1635
4614
43

Încasarea mijloacelor instituțiilor finanțate de la bugetul local la conturile:


- mijloacelor speciale
1305,1307
4305

- fondurilor speciale
1503,1508
4503

- ajutoarelor umanitare
1603
4603

- mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor publice

1615,1624
4615
431
Încasări de mijloace extrabugetare
1625
4625
60

Restituirea mijloacelor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

4205
1205,1207
61

Restituirea mijloacelor fondurilor speciale ale bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

4502
1502,1507
63

Restituirea mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor finanțate de la bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

4614
1614,1635
64

Restituirea mijloacelor speciale ale instituțiilor finanțate de la bugetul local

4305
1305,1307
65

Restituirea mijloacelor fondurilor speciale ale bugetului local

4503
1503,1508
67

Restituirea mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor finanțate de la bugetul local

4615
1615,1624
691

Încasarea și restituirea mijloacelor extrabugetare neidentificate:

 
 
- încasarea
1695
4695
- restituirea
4695
1695
83

Efectuarea cheltuielilor din conturile curente ale instituțiilor finanțate din bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special:


- mijloacelor speciale
2205
1205,1207

- fondurilor speciale
2502
1502,1507

- ajutoarelor umanitare
2602
1602
84

Efectuarea cheltuielilor din conturile curente ale instituțiilor finanțate din bugetul local:


- mijloacelor speciale
2305
1305,1307

- fondurilor speciale
2503
1503,1508

- ajutoarelor umanitare
2603
1603
851

Efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor granturilor și creditelor externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

2631
1631,1634
852

Efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor granturilor și creditelor externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local

2632
1632,1636
853

Restituirea cheltuielilor din contul mijloacelor granturilor și creditelor externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe ale instituțiilor publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

1631,1634
2631
854

Restituirea cheltuielilor din contul mijloacelor granturilor și creditelor externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local

1632,1636
2632
855

Efectuarea plăților din contul curent de mijloace extrabugetare

2625
1625
856

Restabilirea plăților la contul curent de mijloace extrabugetare

1625
2625
91

Restituirea cheltuielilor ale instituțiilor finanțate din bugetul raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special la conturile curente:


- mijloacelor speciale
1205,1207
2205

- fondurilor speciale
1502,1507
2502

- ajutoarelor umanitare
1602
2602
92

Restituirea cheltuielilor ale instituțiilor finanțate din bugetul local la conturile curente:


- mijloacelor speciale
1305,1307
2305

- fondurilor speciale
1503,1508
2503

- ajutoarelor umanitare
1603
2603
    15611

Mijloace transmise și primite între conturile curente pentru mijloace extrabugetare

1625
7302
7302
1625
1651

Credite primite de la organizațiile financiare internaționale pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

1631,1634
8531
1652

Credite primite de la organizațiile financiare internaționale pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local

1632,1636
8532
1771

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special:


- pozitivă
1207
8811

- negativă
8811
1207
1781

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul local:


- pozitivă
1307
8812

- negativă
8812
1307
1801

Diferenţa de curs valutar obținută din  granturi și credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special:


- pozitivă
1634
8831

- negativă
8831
1634
1802

Diferenţa de curs valutar obținută din  granturi și credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local:


- pozitivă
1636
8832

- negativă
8832
1636
    3.2. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut: 
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
15614

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

7401
1201,1204
1201,1204
7401
15615

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace speciale

7402
1205,1207
1205,1207
7402
15616

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru fonduri speciale

7403
1502,1507
1502,1507
7403
15617

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace obținute din granturile, creditele/împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

7404
1631,1634
1631,1634
7404
15618

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

7405
1614,1635
1614,1635
7405
15619

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local

7406
1301,1304
1301,1304
7406
15620

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru mijloace speciale

7407
1305,1307
1305,1307
7407
15621

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru fonduri speciale

7408
1503,1508
1503,1508
7408
15622

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru mijloace obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

7409
1632,1636
1632,1636
7409
15623

Mijloacele transmise și primite între conturile curente în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul local pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

7410
1615,1624
1615,1624
7410
15624

Mijloace transmise şi primite de la BNM către Trezoreria de Stat din granturi externe şi credite externe aferente realizării activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe

1681
7601
7601
1681
1631

Primirea şi rambursarea împrumuturilor organismelor internaţionale de către bugetul local:

-primirea
1301,1304
8504
-rambursarea
8504
1301,1304
1772

Diferenţa de curs valutar la conturile fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special:

- pozitivă
1507
8813
- negativă
8813
1507
1773

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

- pozitivă
1635
8814
- negativă
8814
1635
1782

Diferenţa de curs valutar la conturile fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul local:

- pozitivă
1508
8815
- negativă
8815
1508
1783

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului local pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

- pozitivă
1624
8816
- negativă
8816
1624
2362

Diferenţa de curs valutar la conturile pentru fondurile speciale ale instituțiilor finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

8813
9206
9206
8813
2363

Diferenţa de curs valutar la conturile pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției publice finanțate de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

8814
9210
9210
8814
2582
Diferenţаde curs valutar la conturile bugetului local pentru fonduri speciale
8815
9306
9306
8815
2583

Diferenţа de curs valutar la conturile bugetului local pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

8816
9310
9310
8816
    4. În anexa nr.VII-20 „Plan de conturi al evidenței privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, amplasate în cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special” se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut: 
De gradul
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
 I
II
1
2
3
4

Clasa 1 Mijloace băneşti şi alte valori


1257

Cont curent valutar al bugetului raional(dolai) pentru mijloace speciale

A
1557

Cont curent valutar al bugetului raional(dolai) pentru fonduri speciale

A
1653

Cont curent valutar al bugetului raional(dolai) pentru mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A
1655

Cont curent valutar al bugetului raional(dolai) pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice

A
1753

Cont curent valutar al bugetului raional(dolai) pentru încasări neidentificate

A

Clasa 4   Venituri și încasări

49
4952

Încasările neidentificate ale bugetului raional(dolai)

P

Clasa 7   Mijloace transmise și primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

74
7451

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional (dolai)

A-P
7452

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional(dolai) pentru mijloace speciale

A-P
7453

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional (dolai) pentru fonduri speciale

A-P
7454

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raional (dolai) pentru mijloace obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A-P
7455

Mijloace transmise și primite între conturi în cadrul unei instituții finanțate de la bugetul raiona l(dolai) pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

A-P
Clasa 8    Surse de finanțare
85
8533

Credite externe ale bugetului raional (dolai) acordate de către organizațiile financiare internaționale pentru realizarea activităților desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din surse externe

P
8552

Împrumuturile externe primite şi rambursate de către bugetul rationa l(dolai)

A-P
88
8817

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai)

A-P
8818

Diferenţele de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul raional (dolai)

A-P
8819

Diferenţele de curs valutar la conturile fondurilor speciale instituţiilor publice finanţate din bugetul raiona l(dolai)

A-P
8820

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai) pentru mijloacele obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

A-P
8821

Diferenţele de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai) pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice

A-P
    5. În anexa nr.VII-21 „Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor amplasate în cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special”,
    5.1. Se modifică înscrierile contabile care se expun în următoarea redacţie: 
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
7
Încasarea mijloacelor la bugetul raional (dolai), la conturile:
- mijloacelor speciale
1255,1257
4255
- fondurilor speciale
1552,1557
4552

- granturilor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

1633,1653
4633

- mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice

1655,1664
4664
- plăților neidentificate
1752,1753
4952
8
Restituirea mijloacelor de la bugetul raional (dolai), din conturile:
- mijloacelor speciale
4255
1255,1257
- fondurilor speciale
4552
1552,1557

- granturilor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

4633
1633,1653

-mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice

4664
1655,1664
- plăților neidentificate
4952
1752,1753
17

Efectuarea cheltuielilor de casă ale bugetului raional (dolai):

2251
1251,1254
18

Efectuarea cheltuielilor din conturile curente ale bugetului raional (dolai):


- mijloacelor speciale
2255
1255,1257

- fondurilor speciale
2552
1552,1557

- granturilor și creditelor / împrumuturilor externe privind realizarea proiectelor finanțate din surse externe

2633
1633,1653
20

Restabilirea mijloacelor (micșorarea cheltuielilor de bază) la conturile curente ale bugetului raional (dolai):

1251,1254
2251
21
 Restabilirea mijloacelor:

- mijloacelor speciale
1255,1257
2255

- fondurilor speciale
1552,1557
2552

- granturilor și creditelor / împrumuturilor externe privind realizarea proiectelor finanțate din surse externe

1633,1653
2633

- ajutoarelor umanitare
1652
2652
    5.2. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut: 
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

VIII. Mijloace transmise și primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

341

Mijloace  transmise și primite între conturile curente ale bugetului raional (dolai)

7451
1251,1254
1251,1254
7451
342

Mijloace transmise și primite între conturile curente ale bugetului raional (dolai) pentru mijloace speciale

7452
1255,1257
1255,1257
7452
343

Mijloace transmise și primite între conturile curente ale bugetului raional (dolai) pentru fonduri speciale

7453
1552,1557
1552,1557
7453
344

Mijloace transmise și primite între conturile curente ale bugetului raional (dolai) pentru mijloace obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe

7454
1633,1653
1633,1653
7454
345

Mijloace transmise și primite între conturile curente ale bugetului raional(dolai) pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției

7455
1655,1664
1655,1664
7455
352

Împrumuturile primite şi rambursate organismelor internaţionale de către bugetul raional(dolai)

-primirea
1251,1254
8552
-rambursarea
8552
1251,1254
353

Încasarea și restituirea mijloacelor din credite externe privind realizarea proiectelor finanțate din surse externe ale bugetului raional(dolai):

- încasarea

1633,1653
8533

- restituirea

8533
1633,1653
354

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai):

- pozitivă
1254
8817
- negativă
8817
1254
355

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai)  pentru mijloace speciale:

- pozitivă
1257
8818
- negativă
8818
1257
356

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai)  pentru fonduri speciale:

- pozitivă
1557
8819
- negativă
8819
1557
357

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai)  pentru mijloace obținute din granturile, creditele / împrumuturile externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe:

- pozitivă
1653
8820
- negativă
8820
1653
358

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional  (dolai) pentru mijloace intrate temporar în posesia instituției:

- pozitivă
1655
8821
- negativă
8821
1655
56

Diferenţa de curs valutar la conturile bugetului raional (dolai), în dependență de sold

- pozitivă
8817
9251
- negativă
9251
8817
57

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituțiilor finanțate de la bugetul raional (dolai), în dependență de sold

- pozitivă
8818
9255
- negativă
9255
8818
58

Diferenţa de curs valutar la conturile fondurile speciale ale instituțiilor bugetului raional (dolai), în dependență de sold

- pozitivă
8819
9256
- negativă
9256
8819
59

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor obţinute din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (dolai), în dependență de sold

- pozitivă
8820
9252
- negativă
9252
8820
60

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor publice finanțate din bugetul raional (dolai), în dependență de sold

- pozitivă
8821
9258
- negativă
9258
8821
    5.3. Înscrierile contabile 9 și 14 se exclud.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Anatol ARAPU

    Nr. 68. Chişinău, 26 mai 2014.