OMEC94/2014
ID intern unic:  353246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 94
din  29.05.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 746
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                             Valeriu LAZĂR

    Nr. 94. Chişinău, 29 mai 2014.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 94 din 29 mai 2014
 
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare

şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

447.
F.C. „IONEL” S.A.
cod fiscal 1003600082352
Nr. 5/08-07 din 25 aprilie 2014
 
18.2
 
448.
„CHIVAMAX” S.R.L.
cod fiscal 1011607002187
Nr. 02 din 08 mai 2014
 
18.2
 
449.
„VITTEKT-M” S.R.L.
cod fiscal 1009600035671
Nr.032/23 din 01 martie 2014
 
18.2
 
450.
F.T.M. „CODRU” S.R.L.
cod fiscal 1003601005891
Nr. 02/14 din 01 mai 2014
18.2
451.

Î.C.S. „LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.

cod fiscal 1010600027432
Nr. 35 din 05 mai 2014
18.2
452.
F.C. „VESTRA” S.A.
cod fiscal 1003608004387
Nr. 1 din 11 martie 2014
18.2